ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Bayer αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και την αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα. Συνεπώς θα θέλαμε να γνωρίζετε ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα σώζονται και ποια όχι. Με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα μέσα ασφαλείας που λαμβάνουμε.
Συλλογή στοιχείων
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα χωρίς να μας κοινοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα. Κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ορισμένα δεδομένα αυτομάτως φυλάσσονται στους servers μας για λόγους ασφαλείας, όπως για παράδειγμα το όνομα του παροχέα διαδικτύου (internet provider), η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο χρήστης συνδέθηκε με την ιστοσελίδα μας και οι ιστοσελίδες τις οποίες αυτός επισκέπτεται με αφετηρία τη δική μας καθώς και ο κώδικας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη (IP address). Αυτά τα δεδομένα, παρόλο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντοπισμό του χρήστη, δεν χρησιμοποιούνται γι' αυτό τον σκοπό παρά μόνον για στατιστικούς λόγους, ενώ ο χρήστης παραμένει ανώνυμος. Όσον αφορά δεδομένα τα οποία δίνονται σε τρίτους, για λόγους για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η Bayer έχει εξασφαλίσει, τεχνικά και οργανωτικά, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Προσωπικά δεδομένα του χρήστη συλλέγονται, μέσω συμπλήρωσης καταστάσεων ή αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μόνο εφόσον παρασχεθούν από αυτόν, για παράδειγμα στο πλαίσιο εγγραφής του ή παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών ή αιτήματος ή ερωτήματός του αναφορικά με αυτά. Η τράπεζα στοιχείων και το περιεχόμενό της φυλάσσονται στην εταιρία μας και τον internet provider μας. Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται προσωπικά δεδομένα του χρήστη από εμάς ή από προστηθέντες μας προς χρήση σε οιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός εάν ο χρήστης συναινεί προς τούτο ή εφόσον δεσμευόμαστε νομικά να το κάνουμε. Διασφαλίζουμε τον έλεγχο και την ευθύνη για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που μας κοινοποιείτε. Κάποια από τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευθούν ή να τύχουν επεξεργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές χωρών με διαφορετική έννομη τάξη , όπως οι ΗΠΑ, όπου οι νόμοι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να διαφέρουν από εκείνους της χώρας σας. Στις περιπτώσεις αυτές θα διασφαλίσουμε ότι υφίστανται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, ώστε να απαιτηθεί από τον επεξεργαστή των πληροφοριών στην εκάστοτε χώρα η τήρηση προστατευτικών μέτρων αναφορικά με τα στοιχεία ισοδύναμα προς εκείνα που ισχύουν στη χώρα στην οποία διαμένετε.
Σκοπός της χρήσης
Τα δεδομένα που συλλέγουμε θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός από περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο.
Δικαίωμα Πρόσβασης και Διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα αναθεώρησης και μεταβολής οποιωνδήποτε προσωπικών σας δεδομένων αποθηκευμένων στο σύστημά μας, εάν πιστεύετε ότι χρειάζονται επικαιροποίηση ή ότι είναι λανθασμένα. Απλώς αποστείλατε ένα e-mail στη διεύθυνση που αναφέρεται στο link " στοιχεία του εκδότη" ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Δεδομένων στη διεύθυνση παρακάτω.
Δικαίωμα Ακύρωσης
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον αποστέλλοντας ένα e-mail στη διεύθυνση που αναφέρεται στο link " στοιχεία του εκδότη" ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Δεδομένων στη διεύθυνση παρακάτω.
Διατήρηση Δεδομένων
Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίον μας τα παρείχατε ή για όσο χρονικό διάστημα μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας , εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο (πχ σε σχέση με εκκρεμή δίκη).
Χρήση των cookies
Σε ορισμένες ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται τα επονομαζόμενα cookies με σκοπό να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα χρήσεως της ιστοσελίδας. Συλλογή δεδομένων μέσω cookies (αυτοί έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής) δε θα χρησιμοποιηθεί για την εντόπιση του χρήστη.
Ασφάλεια
Η Bayer λαμβάνει τεχνικής και οργανωτικής φύσεως προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα σας από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Στο πλαίσιο της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όλα τα στοιχεία που μας διαβιβάζονται κωδικοποιούνται προς αποφυγή κατάχρησής τους από τρίτα πρόσωπα. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας συνεχώς αναθεωρούνται με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.
Παιδιά
Με γνώμονα τη σπουδαιότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, δε συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με κάποιο φυσικό πρόσωπο για το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 13 ετών, χωρίς τη διαγνωστέα συναίνεση του / της νόμιμου εκπροσώπου. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου παιδιού έχει το δικαίωμα, να ζητήσει να δει τις σχετικές πληροφορίες που έχει παράσχει ο κάτω των 13 ετών ανήλικος καθώς και να ζητήσει να διαγραφούν.
Επικοινωνία

Η Bayer έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα στους ιστοτόπους της στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις αναφορικά με την πολιτική διαχείρισης προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, επικοινωνήστε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

infoprivacy@bayer.com

Ή επικοινωνήστε με το νομικό τμήμα της εταιρείας μας:

Σωρού 18-20, 15125
Μαρούσι, Αττική
Τηλ. 210 6187531 & 210 6187647
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Bayer AG
Eva Gardyan-Eisenlohr
Τηλ: +49 (0) 30 468 16924
E-Mail: https://secure.bayer.com/bayer-group/data-privacy.aspx?lang=en

Τελευταία ανανέωση: June 21, 2017