Επικοινωνία

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18 – 20,
15125, Μαρούσι
Τηλ. 210-6187500
Fax 210-6187575

Εάν θέλετε να αναφέρετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ή παράπονο σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων Bepanthol, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε σε επαγγελματία υγείας (π.χ. ιατρό ή φαρμακοποιό), στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή στην Bayer Ελλάς στο τηλ. +30 210 6187500, fax: +30 210 6187 522

Τελευταία ανανέωση: May 04, 2018