ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. (μέλος του Ομίλου BAYER)
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 210 6166000 / 6187500
ΑρΜΑΕ: 2724/01ΑΤ/Β/86/685
Α.Φ.Μ.: 094056437
Copyright Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Τελευταία ανανέωση: October 23, 2018