Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα Social Media

I. Πολιτική απoρρήτου

Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη σελίδα Facebook «Bepanthol Greece” και το προφίλ Instagram “bepantholgreece” (εφεξής τα Κανάλια μας) για να επικοινωνήσουμε με συμβουλές και μυστικά ομορφιάς που σχετίζονται με την περιποίηση του δέρματος. Όπως συμβαίνει και στο Facebook, όποιος κάνει κλικ στα κουμπιά "Like" ή “Follow”, αντίστοιχα, στέλνει δεδομένα στο Facebook, τα οποία είναι επίσης προσβάσιμα από την Bayer Hellas AG ή και την BOLD OGILVY AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Bayer Ελλάς, παρακαλούμε επισκεφθείτε www.bayer.gr.

Α. Χειρισμός προσωπικών δεδομένων

Παρακάτω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εσείς χρησιμοποιείτε τα εν λόγω Κανάλια μας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω, η νομική βάση για το χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων απορρέει από το γεγονός, ότι αυτού του είδους ο χειρισμός απαιτείται για να είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες των Καναλιών που ζητούνται από εσάς (άρθρο 6, 1,β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

1. Χρήση σχολίων (comment-), μηνυμάτων (message-) και λειτουργιών συνομιλίας (chat-)

Μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας μέσω των λειτουργιών comment-, message-, και chat- που είναι διαθέσιμες στα Κανάλια μας. Η πληροφορία που θα μας παράσχετε στα εν λόγω πλαίσια θα επεξεργαστεί αποκλειστικά για το σκοπό απάντησης σε εσάς, εκτός αν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα Δήλωση Προσωπικών δεδομένων

2. Πληροφόρηση αναφορικά με ανεπιθύμητες ενέργειες και παράπονα ποιότητας

Τα εν λόγω Κανάλια ούτε αποσκοπούν αλλά και ούτε έχουν σχεδιαστεί για επικοινωνία αναφορικά με ανεπιθύμητες ενέργειες, έλλειψη θεραπευτικής δράσης / αποτελεσματικότητας, σφάλματα σε σχέση με τη φαρμακευτική αγωγή, φαρμακευτικά προϊόντα γκρίζας ζώνης και πλαστά, μη ορθή χρήση ή χρήση εκτός εγκεκριμένης ένδειξης, παράπονα ποιότητας ή/και άλλα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια ή την ποιότητα των προϊόντων της Bayer. Εάν θέλετε να αναφέρετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια (παρενέργεια) ή παράπονο σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε σε επαγγελματία υγείας (π.χ. ιατρό ή φαρμακοποιό) ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στην Bayer Ελλάς στο τηλ. 210 6187500, fax: 210 6187522, email drugsafety.greece@bayer.comΕάν παρόλα αυτά αναφέρετε σε εμάς ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια ή/και ποιότητα των προϊόντων της Bayer, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε την εν λόγω επικοινωνία σας και ενδεχομένως να χρειάζεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για διευκρινίσεις. Συνεπακόλουθα, θα πρέπει να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές υγείας για τα ζητήματα που μας αναφέρατε. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται η πληροφορία σας να διαβιβαστεί, υπό ψευδοανωνυμοποιημένη μορφή, δηλαδή καμία πληροφορία η οποία σας ταυτοποιεί απευθείας δε θα διαβιβαστεί περαιτέρω. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να προωθήσουμε αυτές τις αναφορές σε εταιρείες του Ομίλου μας καθώς και σε συνεργάτες μας, στο βαθμό που αυτές/αυτοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους υγείας.

3. Χρησιμοποίηση της λειτουργίας Reaction

Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί τη reaciton επιλογή στέλνει πληροφορία στον πάροχο της πλατφόρμας, ο οποίος επίσης μας προμηθεύει με συνολική πληροφόρηση αναφορικά με τη μέση ηλικιακή κατανομή, τόπο κατοικίας, γένος, γλώσσα και δραστηριότητα όλων των χρηστών που έκανα χρήση της επιλογής like σε σχέση με τα Κανάλια μας. Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία αναφορικά με άτομα ή μικρές ομάδες χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα τα οποία συλλέγει σε αυτό το πλαίσιο ο πάροχος της πλατφόρμας, παρακαλώ συμβουλευτείτε την παρακάτω (υπό Δ) αναφερόμενη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του παρόχου της πλατφόρμας.

Β. Πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα σας

Έχετε γενικά τα παρακάτω δικαιώματα με βάση την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς.
  • Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, διαγραφή ή την περιορισμένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα να εναντιωθείτε σε επεξεργασία για λόγους δικού μας εννόμου συμφέροντος, δημοσίου συμφέροντος ή δημιουργίας προφίλ, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υφίστανται υποχρεωτικοί λόγοι, δικαιώματα και ελευθερίες που υπερισχύουν των συμφερόντων σας, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, ή ότι τέτοιου είδους επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς ισχυρισμού, υπεράσπισης ή άμυνας νομικών αξιώσεών μας.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
  • Δικαίωμα υποβολής παραπόνου / καταγγελίας σε αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο παραπάνω, όπου περιγράφεται η επεξεργασία των δεδομένων βάσει συγκατάθεσης. Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλώ απευθύνετε το αίτημά σας στα παρακάτω (υπό Γ) στοιχεία επικοινωνίας.

Γ. Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να μας στείλετε προσωπικό μήνυμα μέσω της λειτουργίας message στα Κανάλια που είναι εφικτό ή να επικοινωνήσετε με την Επικεφαλής προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας: Αγησιλάου 6-8, 15125, Μαρούσι, Αττική, ή με την Επικεφαλής προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου Bayer: Group Data Protection Officer Bayer AG Λεβερκούζεν

Δ. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον πάροχο της πλατφόρμας

Παρακαλώ σημειώστε ότι ο πάροχος της πλατφόρμας των εν λόγω Καναλιών θα επεξεργαστεί επίσης και αυτός τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τα Κανάλια μας. Για περαιτέρω πληροφορία, παρακαλώ συμβουλευτείτε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του παρόχου της πλατφόρμας των εν λόγω Καναλιών.

Ε. Τροποποίηση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Μπορεί να ανανεώνουμε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων από καιρό σε καιρό. Οποιαδήποτε ανανεωμένη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα δημοσιεύεται μέσω συνδέσμου και στα Κανάλια μας. Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στα Κανάλια μας. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά τα Κανάλια μας για να ενημερώνεστε για πιθανές επικαιροποιήσεις.

IΙ. Disclaimer

Η “Bepanthol Greece" δεν είναι υπεύθυνη για υλικό που δημοσιεύεται σε αυτά τα Κανάλια από τρίτους. Η BEPANTHOL αποποιείται ειδικά κάθε ευθύνη για αξιώσεις ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε δημοσίευση σε αυτούς τους ιστότοπους από τρίτους. Η Bayer δεν έχει καμία ευθύνη ή συστάσεις σχετικά με θέματα που δε σχετίζονται με τα προϊόντα της, τις ενδείξεις αυτών και την εγκεκριμένη χρήση τους. Ως εκ τούτου, δεν έχει καμία ευθύνη ή συστάσεις σχετικά με θέματα που αφορούν στην ιατρική πρακτική και την υγεία, τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συμβουλέψουμε ή να σχολιάσουμε σε μεμονωμένους ασθενείς την ιατρική τους κατάσταση και τη θεραπεία τους. Είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς να συμβουλεύονται έναν επαγγελματία υγείας που γνωρίζει το ιατρικό ιστορικό και το ιστορικό θεραπείας του ασθενούς. Συνεπώς, οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τα προϊόντα Bepanthol στα κανάλια "Bepanthol Greece" δεν αποσκοπούν σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως σύσταση. Αντίστοιχα, οι χαρακτήρες του Care Family δεν είναι πραγματικοί και το περιεχόμενο που επικοινωνείται μέσω αυτών δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τη συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως σύσταση. Αν έχετε δερματικά προβλήματα, μια συγκεκριμένη πάθηση ή ασθένεια του δέρματος, συμβουλευτείτε ένα δερματολόγο. Για ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 6187742 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ch-medinfo.gr.cy@bayer.com.

Με περισσότερα από 75 χρόνια εξειδίκευση στη φροντίδα και την προστασία της ευαίσθητης επιδερμίδας, η Bepanthol® αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα brands για την περιποίηση του δέρματος. Αποστολή της Bepanthol® είναι να δημιουργεί συνεχώς νέα ποιοτικά προϊόντα, με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, που είναι κατάλληλα και το ευαίσθητο δέρμα.