Βιβλιογραφία

Ξηρό, σκασμένο και «άγριο» δέρμα

 1. Lyn Guenther, Chuck W. Lynde, Anneke Andriessen, Benjamin Barankin, Eric Goldstein, Sandra P. Skotnicki, Samir N. Gupta, Kenneth Lee Choi, Nathan Rosen, Lori Shapiro, and Kevin Sloan Journal of Cutaneous Medicine and Surgery 2012 16:1, 23-31.

Πλένουμε τα χέρια μας - Φροντίζουμε το δέρμα μας

 1. Chou DT, Achan P, Ramachandran M. The World Health Organization '5 moments of hand hygiene': the scientific foundation. J Bone Joint Surg Br. 2012 Apr;94(4):441-5.
 2. Lachapelle, J., Gimenez-Arnau, A., Metz, M., Peters, J. and Proksch, E., 2017. Best practices, new perspectives and the perfect emollient: optimizing the management of contact dermatitis. Journal of Dermatological Treatment, 29(3), pp.241-251.
 3. Behroozy A, Keegel TG. Wet-work exposure: a main risk factor for occupational hand dermatitis.Saf Health Work 2014;5:175–180.
 4. Loden M, Andersson AC. Effect of topically applied lipids on surfactant-irritated skin. Br J Dermatol1996; 134: 215–20.
 5. Ramsing DW, Agner T. Preventive and therapeutic effects of amoisturizer. An experimental study of human skin.
 6. Diepgen, T., Andersen, K., Chosidow, O., Coenraads, P., Elsner, P., English, J., Fartasch, M., Gimenez-Arnau, A., Nixon, R., Sasseville, D. and Agner, T., 2015. Guidelines for diagnosis, prevention and treatment of hand eczema. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 13(1), pp.e1-e22.

Μάθετε για τα ελαφρά εγκαύματα ή εγκαύματα πρώτου βαθμού

 1. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-burns/basics/art-20056649
 2. https://www.aad.org/public/everyday-care/injured-skin/burns/treat-minor-burns
 3. http://www.nhs.uk/Conditions/Burns-and-scalds/Pages/Treatment.aspx

Η δομή του δέρματός σου

 1. http://www.bepanthengamme.fr/fr/creme/#tab_0Proksch
 2. Ehrhardt, Johanna M. Brandner, and Jens‐Michael Jensen. "The skin: an indispensable barrier." Experimental dermatology 17.12 (2008): 1063-1072.
 3. https://www.nursingtimes.net/clinical-archive/dermatology/understanding-the-structure-and-function-of-the-skin/205222.fullarticle

Ήλιος, δέρμα και φωτοευαισθησία

 1. Wacker M, Holick MF. Sunlight and Vitamin D: A global perspective for health. Dermato-endocrinology. Jan 1 2013;5(1):51-108. 
 2. Diffey BL. Solar ultraviolet radiation effects on biological systems. Physics in medicine and biology. Mar 1991;36(3):299-328. 
 3. Ravanat JL, Douki T, Cadet J. Direct and indirect effects of UV radiation on DNA and its components. Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology. Oct 2001;63(1-3):88-102. 
 4. Norval M, Halliday GM. The consequences of UV-induced immunosuppression for human health. Photochemistry and photobiology. Sep-Oct 2011;87(5):965-977. 
 5. Vermeer BJ, Hurks M. The clinical relevance of immunosuppression by UV irradiation. Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology. Aug 1994;24(3):149-154. 
 6. European Medicines Agency. ICH Guidance S10 on Photosafety Evaluation of Pharmaceuticals. Paper presented at: Committee for Human Medicinal Products 2015. 
 7. Khandpur S, Porter RM, Boulton SJ, Anstey A. Drug-induced photosensitivity: new insights into pathomechanisms and clinical variation through basic and applied science. The British journal of dermatology. Apr 2017;176(4):902-909. 
 8. Lim HW, Arellano-Mendoza MI, Stengel F. Current challenges in photoprotection. Journal of the American Academy of Dermatology. Mar 2017;76(3s1):S91-s99. 

Η «από μέσα προς τα έξω» προσέγγιση στην περιποίηση της επιδερμίδας

 1. Proksch E, et al. (2019): Dry skin management: practical approach in light of latest research on skin structure and function, Journal of Dermatological Treatment, DOI:10.1080/09546634.2019.1607024.
 2. Wohlrab J, Kreft D. Niacinamide - mechanisms of action and its topical use in dermatology. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(6):311-315. doi:10.1159/000359974.
 3. Proksch E. The role of emollients in the management of diseases with chronic dry skin. Skin Pharmacol Physiol. 2008;21(2):75-80. doi:10.1159/000112957.

Πως να επιλέξετε το σωστό προϊόν για το ξηρό δέρμα

 1. Ehrhardt Proksch, Enzo Berardesca, Laurent Misery, Johan Engblom & Joke Bouwstra (2019): Dry skin management: practical approach in light of latest research on skin structure and function, Journal of Dermatological Treatment, DOI: 10.1080/09546634.2019.1607024.
 2. Chen Y, Lyga J. Brain-skin connection: Stress, inflammation and skin aging. Inflamm Allergy Drug Targets. 2014;13(3):177-190.
 3. Augustin M, Wilsmann-Theis D, Körber A, Kerscher M, Itschert G, Dippel M, Staubach P. Diagnosis and treatment of xerosis cutis - a position paper. J Dtsch Dermatol Ges. 2019 Nov;17 Suppl 7:3-33.
 4. Biro K et al: Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a doubleblind, placebo-controlled study Contact Dermatitis 2003 49, 80-8411 Bissett DL: Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009 27, 435 – 445.
 5. Camargo FB et al: Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011 62 (4):361-370.
 6. Cork M & Danby S: Skin barrier breakdown: a renaissance in emollient therapy. Br J Nurs. 2009 18 (14): 872-7.
 7. Ebner F et al: Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002 3, 427-433.
 8. Gehring W & Gloor M: Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000 50 (7):659-663.
 9. Gehring W. Nicotinic acid/niacinamide and the skin. J Cosmet Dermatol. 2004;3(2):88-93.
 10. Lawton S: Skin barrier function and the use of emollients in dermatological nursing. Br J Nurs. 2007 16(12):712-9.
 11. Manela-Azulay M et al.: Cosmeceutical vitamins. Clinics in Dermatology 2009 27:469-474.
 12. Otte N et al.: Nicotinamide – biologic actions of an emerging cosmetic ingredient. International Journal of Cosmetic Science 2005 72: 255-261.
 13. Presto S et al: Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 2001 76, 86-90.
 14. Proksch E & Nissen: Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 2002 13, 173-178.
 15. Proksch E, Lachapelle J-M. The management of dry skin with topical emollients-- recent perspectives. J Dtsch Dermatol Ges. 2005;3(10):768-774.
 16. Proksch E: The Role of Emollients in the Management of Diseases with Chronic Dry Skin. Skin Pharmacol Physiol. 2008 21:75-80.
 17. Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S (2017). Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773.

Τι είναι η ξηροδερμία;

 1. Farage MA. The prevalence of sensitive skin. Front Med. 2019;6:98.
 2. Roussaki-Schulze AV, Zafiriou E, Nikoulis D, Klimi E, Rallis E, Zintzaras E. Objective biophysical findings in patients with sensitive skin. Drugs Exp Clin Res. 2005;31 (Suppl.):17–24.
 3. Proksch, E. et al, (2019). Dry skin management: practical approach in light of latest research on skin structure and function. Journal of Dermatological Treatment. DOI: 0.1080/09546634.2019.1607024.
 4. Proksch E, Lachapelle J-M. The management of dry skin with topical emollients—recent perspectives. J Dtsch Dermatol Ges. 2005;3(10):768-774. doi:10.1111/j.1610-0387.2005.05068.x.
 5. Blume Peytavi. Gerontologist, 2016, Vol. 56, No. S2, S230–S242doi:10.1093/geront/gnw003.
 6. Seite J Eur Acad Dermatol Venereol 2011 May; Importance of treatment of skin xerosis in diabetes. 25(5):607-9. doi: 10.1111/j.1468-3083.2010.03807.x.
 7. Proksch_J Dtsch Dermatol Ges_2005. The management of dry skin with topical emollients - recent perspectives. JDDG; 2005:3:768±774.
 8. Augustin M, Wilsmann-Theis D, Körber A, Kerscher M, Itschert G, Dippel M, Staubach P. Diagnosis and treatment of xerosis cutis - a position paper. J Dtsch Dermatol Ges. 2019 Nov;17 Suppl 7:3-33.
 9. Biro K et al: Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a doubleblind, placebo-controlled study Contact Dermatitis 2003 49, 80-8411 Bissett DL: Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009 27, 435 – 445.
 10. Camargo FB et al: Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011 62 (4):361-370.
 11. Cork M & Danby S: Skin barrier breakdown: a renaissance in emollient therapy. Br J Nurs. 2009 18 (14): 872-7.
 12. Ebner F et al: Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002 3, 427-433.
 13. Gehring W & Gloor M: Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000 50 (7):659-663.
 14. Gehring W. Nicotinic acid/niacinamide and the skin. J Cosmet Dermatol. 2004;3(2):88-93.
 15. Lawton S: Skin barrier function and the use of emollients in dermatological nursing. Br J Nurs. 2007 16(12):712-9.
 16. Manela-Azulay M et al.: Cosmeceutical vitamins. Clinics in Dermatology 2009 27:469-474.
 17. Otte N et al.: Nicotinamide – biologic actions of an emerging cosmetic ingredient. International Journal of Cosmetic Science 2005 72: 255-261.
 18. Presto S et al: Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 2001 76, 86-90.
 19. Proksch E & Nissen: Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 2002 13, 173-178.
 20. Proksch E, Lachapelle J-M. The management of dry skin with topical emollients-- recent perspectives. J Dtsch Dermatol Ges. 2005;3(10):768-774.
 21. Proksch E: The Role of Emollients in the Management of Diseases with Chronic Dry Skin. Skin Pharmacol Physiol. 2008 21:75-80.
 22. Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S (2017). Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773

Μάθετε για τα συγκάματα στα μωρά

 1. Hoath, S.B. and Maibach, H.I. (2003) Neonatal skin: Structure and function.
 2. http://www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/Nappy-rash.aspx
 3. Peters, M. British Medical Association Complete Home Medical Guide (4th Ed.). (2016)

Συγκάματα στα μωρά

 1. Hoath, S.B. and Maibach, H.I. (2003) Neonatal skin: Structure and function.
 2. http://www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/Nappy-rash.aspx
 3. Peters, M. British Medical Association Complete Home Medical Guide (4th Ed.). (2016)
 4. Blume-Peytavi, U, Kanti, V. Prevention and treatment of diaper dermatitis. Pediatr Dermatol. 2018; 35: s19-s23.
 5. Putet, G., Guy, B., Pages, S., Gibaud, C., Andres, P., Sirvent, A., Puffay, P., de Bony, R. and Girard, F. (2000) Effect of Bepanthen Ointment in the Prevention of Diaper Rash on Premature and Full-Term Babies: Open Pilot Study. Realites Pediatriques, 52, 21-28.
 6. Proksch, E., de Bony, R., Trapp, S., & Boudon, S. (2017). Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. Journal of Dermatological Treatment, 28(8), 766-773.
 7. Peltier, E.; Mekideche, K.; Branka, J.E.; Trapp, S. New Insights in the Skin Protective Activity of a Dexpanthenol Containing Formula (Bepanthen) in a Diaper Rash-Like Model. J. Cosmet. Dermatol. Sci.Appl. 2020, 10, 76–84.
 8. Peltier E, de Salvo R, Ehret A, Trapp S, Lakomsky D, El Shazly MA. Evaluation of a 5%dexpanthenol-containing ointment for the treatment of infant irritant diaper dermatitis through the lens of the caregiver-A real-world data observational study. Health Sci Rep. 2023 Jan 6;6(1):e1033. doi: 10.1002/hsr2.1033. PMID: 36620516; PMCID: PMC9817493.
 9. In vitro Bayer studies 05/2019, 10/2018, 10/2010.
 10. Rüther, L., & Voss, W. (2021). Hydrogel or ointment? Comparison of five different galenics regarding tissue breathability and transepidermal water loss. Heliyon, 7(1), e0607doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06071.
 11. Προϊοντική σύνθεση.
 12. Atherton, D., Proksch, E., Schauber, J., & Stalder, J. F. (2015). Irritant diaper dermatitis supplement part 1: best practice management. -Selfcare 6(S1):1-11.
 13. Putet et al (2001): Bepanthen Effect of Bepanthen® ointment in the prevention of diaper rash on premature and full- term babies: open pilot study. Réalités Pédiatriques 2001;63:33–8.
 14. In vivo Bayer study, 3/2000.

Μπορεί το άγχος να προκαλέσει ατοπική δερματίτιδα;

 1. Griesemer, Robert D. "Emotionally triggered disease in a dermatologic practice." Psychiatric Annals 8.8 (1978): 49-56.
 2. Altemus, Margaret, et al. "Stress-induced changes in skin barrier function in healthy women." Journal of Investigative Dermatology 117.2 (2001): 309-317.
 3. Garg, Amit, et al. "Psychological stress perturbs epidermal permeability barrier homeostasis: implications for the pathogenesis of stress-associated skin disorders." Archives of dermatology 137.1.
 4. Bockelbrink, A., et al. "Atopic eczema in children: another harmful sequel of divorce." Allergy 61.12 (2006): 1397-1402.

Aτοπική Δερματίτιδα ή Έκζεμα

 1. http://www.bepanthen.de/de/hautprobleme/geroetete-juckende-hautstellen/#tab_2
 2. http://www.nhs.uk/Conditions/Eczema28atopic%29/Pages/Treatment.aspx
 3. http://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/eczema/basics/treatment/con-20032073
 4. https://www.bepanthengamme.fr/fr/sensicalm/
 5. https://www.bepanthengamme.fr/fr/sensicalm/#tab2

Τήρηση ενός ημερολογίου για την υγεία του δέρματος

 1. Williams, Hywel C. Atopic dermatitis: the epidemiology, causes and prevention of atopic eczema. Cambridge University Press, 2000. Σελίδα 25.
 2. Werfel, T., et al. "Eczematous reactions to food in atopic eczema:position paper of the EAACI and GA2LEN." Allergy 62.7 (2007): 723-728.
 3. http://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/en/index2.html
 4. Ehlers I, Worm M, Sterry W, Zuberbier T. Sugar is not an aggravating factor in atopic dermatitis. Acta Dermatol Venereol 2001, 81: 282-284.

Τί είναι η Ατοπική Δερματίτιδα;

 1. http://www.bepanthen.de/de/hautprobleme/geroetete-juckende-hautstellen/#tab_1
 2. http://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/eczema/basics/causes/con-20032073
 3. http://www.bepanthengamme.fr/fr/sensicalm/#tab_2
 4. http://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/eczema/basics/symptoms/con-20032073
 5. http://www.bepanthengamme.fr/fr/sensicalm/

Πώς να αντιμετωπίσω το έκζεμα στο πρόσωπό μου;

 1. Hoeger, P. H., et al. "The treatment of facial atopic dermatitis in children who are intolerant of, or dependent on, topical corticosteroids: a randomized, controlled clinical trial." British Journal of Dermatology 160.2 (2009): 415-422.
 2. http://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/eczema/basics/treatment/con-20032073
 3. Ring, Johannes, et al. "Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) part I." Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 26.8 (2012): 1045-1060.
 4. http://www.nhs.uk/conditions/emollients/Pages/Introduction.aspx
 5. http://www.eczemacanada.ca/en/For-Adults/Makeup-and-Cleansers
 6. Ring, Johannes, et al. "Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) part I." Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 26.8 (2012): 1045-1060.
 7. https://nationaleczema.org/eczema/child-eczema/infants-toddlers/

Γιατί έχω φαγούρα στο πρόσωπό μου;

 1. Willis, C. M., et al. "Sensitive skin: an epidemiological study." British Journal of Dermatology 145.2 (2001): 258-263.
 2. Sicherer, Scott H., and Hugh A. Sampson. "9. Food allergy." Journal of Allergy and Clinical Immunology 117.2 (2006): S470-S475.
 3. http://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/hayfever/basics/treatment/con-20020827
 4. http://www.nhs.uk/conditions/Prickly-heat/Pages/Introduction.aspx
 5. Mehta, Surjit Singh, and Belum Siva Nagi Reddy. "Cosmetic dermatitis–current perspectives." International journal of dermatology 42.7 (2003): 533-542.
 6. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/itchyskin/basics/lifestyle-home-remedies/con-20028460
 7. Hairong, DONG Yinmao WANG Changtao YU. "The Elementary Study of Cosmetic with Cucumber Juice [J]." Flavour Fragrance Cosmetics 3 (2007): 006.

Μάθετε για την Ξηροφθαλμία

 1. Gayton JL. Etiology, prevalence, and treatment of dry eye disease. Clin Ophthalmol. 2009; 3:405-4122.
 2. Yao. W. Dry Eye Syndrome: An Update in Office Management. The American Journal of Medicine. 2011; 124:1016-1018
 3. Golden M.I. Dry Eye Syndrome -StatPearls -NCBI Bookshelf. 2020:1-\

Ξηροφθαλμία

 1. Gayton JL. Etiology, prevalence, and treatment of dry eye disease. Clin Ophthalmol. 2009; 3:405-412.
 2. https://www.eyeeco.com/blog/2355-simple-lifestyle-changes-good-dry-eyes.htmlAccessed 02.12.2020.
 3. Golden M.I. Dry Eye Syndrome -StatPearls -NCBI Bookshelf. 2020:1-7.
 4. Yao. W. Dry Eye Syndrome: An Update in Office Management. The American Journal of Medicine. 2011; 124:1016-1018.
 5. AAO PPP Cornea/External Disease Committee, Hoskins Center for Quality Eye Care. Dry Eye Syndrome PPP -2018.
 6. https://nyulangone.org/conditions/dry-eye syndrome/treatments/lifestyle-modifications-for-dry-eye-syndrome Accessed 02.12.2020

Bepanthol® Baby Balm

 1. Peltier, E.; Mekideche, K.; Branka, J.E.; Trapp, S. New Insights in the Skin Protective Activity of a Dexpanthenol Containing Formula (Bepanthen) in a Diaper Rash-Like Model. J. Cosmet. Dermatol. Sci. Appl. 2020, 10, 76–8.
 2. Proksch, E., de Bony, R., Trapp, S., Boudon, S. Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. Journal of Dermatological Treatment. 2017 28(8), 766-773.
 3. Putet, G. et al. Bepanthen ointment in the prevention of diaper rash on premature and full-term babies: open pilot study.Real Pediatr 2001;63: 33 – 38Peltier, E.; Mekideche, K.; Branka, J.E.; Trapp, S. New Insights in the Skin Protective Activity of a Dexpanthenol Containing Formula (Bepanthen) in a Diaper Rash-Like Model. J. Cosmet. Dermatol. Sci. Appl. 2020, 10, 76–84.
 4. Peltier, E.; El-Shazly, MA.; Blenkiron, P.; Crowther, JM. P1136 Two In-vitro studies comparing the friction lowering and protective properties of diaper care products; EADV: Vienna, Austria, 2020 [Abstract; e-poster].
 5. Αξιολόγηση από φροντιστές μωρών και μητέρες σχετικά με την ευκολία εφαρμογής και αφαίρεσης του προϊόντος. Test report, Bayer Consumer Health, March 2020.
 6. Dubecq J.P., Detchart M. Study on a dexpanthenol containing ointment in prevention and treatment of cracked nipples. Med Praticienne 1977; 665: 154-155.
 7. Atherton, D., Proksch, E., Schauber, J., & Stalder, J. F. (2015). Irritant diaper dermatitis supplement part 1: best practice management. -Selfcare 6(S1):1-11.

Bepanthene SensiDailyTM

 1. Stettler H et al. A new topical panthenol containing emollient for maintenance treatment of childhood atopic dermatitis: results from a multicenter prospective study. J Dermatolog Treat 2017;28:774–779.
 2. Polańska A et al. Nonlesional skin in atopic dermatitis is seemingly healthy skin – observations using noninvasive methods. Videosurg Miniinv Techniques 2013;3:192–199.
 3. Tollefson MM et al. Atopic dermatitis: Skin-directed management. Pediatrics 2014;134:e1735–1744.
 4. Van Smeden J et al. The important role of stratum corneum lipids for cutaneous barrier function. Biochim Biophys Acta 2014;1841:295–313.
 5. Proksch E et al. Role of the epidermal barrier in atopic dermatitis. J German Soc Dermatol2009;7:899–910.
 6. Stettler H et al. A new topical panthenol containing emollient: Results from two randomized controlled studies assessing its skin moisturization and barrier restoration potential, and the effect on skin microflora. J Dermatolog Treat 2017;28:173–180.
 7. Branco CT and Guimarães JP. Modulation of skin microbiota by topical prebiotics. H&PC Today –Skin Care Supplement 2015;10:21–27.
 8. Προϊοντική σύνθεση BepantheneSensidailyTM.
 9. Daniels R (2003): Richtige Basispflege ist wichtig. Pham. Ztg. 46: 26.
 10. Shai A et al. (2009): Handbook of Cosmetic Skin Care 2nd edition:28.
 11. Stettler H et al. (2017b): A new topical panthenol-containing emollient: Skin moisturizing effect following single and prolonged usage in healthy adults, and tolerability in healthy infants. J Dermatolog Treat. 2017 May;28(3):251-257.

Bepanthene® Eczema

 1. Οδηγίες χρήσης Bepanthene® Eczema, Bayer 2015. Διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.
 2. Stettler H. Improved itch relief with new product formulation for topical treatment in patients with mild-to-moderate atopic dermatitis: results from an exploratory trial. Key Opinions in Medicine.2016;11(4):1-7.
 3. Darsow U, Wollenberg A, Simon D et al. ETFAD/EADV eczema task force 2009 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010;24:317–328.
 4. Cork M, Danby S. Skin barrier breakdown: a renaissance in emollient therapy. British Journal of Nursing. 2009;Vol 18, No 14.
 5. Ellis C et al. Br J Dermatol. International Consensus Conference on Atopic Dermatitis II (ICCAD II): clinical update and current treatment strategies. 2003;148(Suppl 63):3–10.
 6. Rawlings AV. Trends in stratum corneum research and the management of dry skin conditions. Int J Cosmet Sci. 2003; 25(1-2):63-95.
 7. Proksch E, Bradner MJ, Jensen JM. The skin: an indispensable barrier. Experimental Dermatology. 2008;17:1063-1072.
 8. Abiko Y, Tomikaw M, Shimizu M. Enzymatic conversion of pantothenylalcohol to pantothenic acid. J Vitaminology.1969;15: 59-69.
 9. Gehring W, Gloor M. Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Arzneimittelforschung. 2000 Jul;50(7):659-63.
 10. Ebner F, Heller A, Rippke F, Tausch I. Topical use of dexpanthenol in skin disorders. Am J Clin Dermatol. 2002; 3(6): 427-433.
 11. Proksch E, Nissen HP. Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate-induced irritation. Journal of Dermatological Treatment. 2002;13:173-178.
 12. Fluhr JW, Darlenski R, Surber C. Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. British Journal of Dermatology. 2008;159(1):23-34.
 13. Yosipovitch G, Papoiu ADP. What causes itch in atopic dermatitis? Curr Allergy Asthma Rep. 2008;8:306–311.

Bepanthene® Hydrogel

 1. Zhang L et al. Evaluation of BepanGel Hydrogel Efficacy and Tolerability Using an Abrasive Wound Model in a Within-Person, Single-Center, Randomized,Investigator-Blind Clinical Investigation. Dermatology and Therapy 2020; Vol. 10: 1075–1088

Bepanthol® Derma Ενισχυμένη Επανόρθωση Ενυδατική Κρέμα Προσώπου Ημέρας 50 ml

 1. Πρόγραμμα Κλινικών Μελετών Ενισχυμένη Επανόρθωση Ενυδατική Κρέμα Προσώπου Ημέρας.
  1. In-Home Use Test – Evaluation of the Efficacy of One Facial Cosmetic Product on Hydration and Skin Lipids (Corneometry, Questionnaire)
  2. Non-Comedogenicity Test under Dermatological Control
  3. Human Patch Test under Dermatological Control
  4. Human Repeated Insult Patch Test with Challenge
  5. SLS-Challenge Test – Evaluation of the Efficacy of two Cosmetic Products on Skin Barrier Recovery
 2. Σύνθεση προϊόντος.
 3. Augustin M, Wilsmann-Theis D, Körber A, Kerscher M, Itschert G, Dippel M, Staubach P. Diagnosis and treatment of xerosis cutis - a position paper. J Dtsch Dermatol Ges. 2019 Nov;17 Suppl 7:3-33.
 4. Biro K et al: Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a doubleblind, placebo-controlled study Contact Dermatitis 2003 49, 80-84.
 5. Bissett DL: Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009 27, 435 – 445.
 6. Camargo FB et al: Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011 62 (4):361-370.
 7. Cork M & Danby S: Skin barrier breakdown: a renaissance in emollient therapy. Br J Nurs. 2009 18 (14): 872-7.
 8. Ebner F et al: Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002 3, 427-433.
 9. Fluhr JW, Darlenski R, Surber C: Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. Br J Dermatol. 2008 159(1):23-34.
 10. Gehring W & Gloor M: Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000 50 (7):659-663.
 11. Gehring W. Nicotinic acid/niacinamide and the skin. J Cosmet Dermatol.2004;3(2):88-93.
 12. Lawton S: Skin barrier function and the use of emollients in dermatological nursing. Br J Nurs. 2007 16(12):712-9.
 13. Manela-Azulay M et al.: Cosmeceutical vitamins. Clinics in Dermatology 2009 27:469-474.
 14. Orth DS, Appa Y: Glycerine: A Natural Ingredient for Moisturizing Skin. In: Loden M, Maibach HI, editors. Dry Skin and Moisturizers. Boca Raton, Florida: CRCPress; 2000 p. 213-28.
 15. Otte N et al.: Nicotinamide – biologic actions of an emerging cosmetic ingredient.International Journal of Cosmetic Science 2005 72: 255-261.
 16. Presto S et al: Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 2001 76, 86-90.
 17. Proksch E & Nissen: Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 2002 13, 173-178.
 18. Proksch E, Lachapelle J-M. The management of dry skin with topical emollients -- recent perspectives. J Dtsch Dermatol Ges. 2005;3(10):768-774.
 19. Proksch E: The Role of Emollients in the Management of Diseases with Chronic Dry Skin. Skin Pharmacol Physiol. 2008 21:75-80.
 20. Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S (2017). Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773.
 21. Rawlings AV, Matts PJ. Stratum corneum moisturization at the molecular level: An update in relation to the dry skin cycle. J Invest Dermatol. 2005;124(6):1099-1110.

Bepanthol® Derma Ενισχυμένη Επανόρθωση Κρέμα Προσώπου Νυκτός 50 ml

 1. Πρόγραμμα Κλινικών Μελετών Ενισχυμένμη Επανόρθωση Κρέμα Προσώπου Νυκτός.
  1. In-Home Use Test – Evaluation of the Efficacy of One Facial Cosmetic Product on Hydration and Skin Lipids (Corneometry, Questionnaire)
  2. Non-Comedogenicity Test under Dermatological Control
  3. Human Patch Test under Dermatological Control
  4. Human Repeated Insult Patch Test with Challenge
  5. SLS-Challenge Test – Evaluation of the Efficacy of two Cosmetic Products on Skin Barrier Recovery
 2. Σύνθεση προϊόντος.
 3. Augustin M, Wilsmann-Theis D, Körber A, Kerscher M, Itschert G, Dippel M, Staubach P. Diagnosis and treatment of xerosis cutis - a position paper. J Dtsch Dermatol Ges. 2019 Nov;17 Suppl 7:3-33.
 4. Biro K et al: Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a doubleblind, placebo-controlled study Contact Dermatitis 2003 49, 80-84.
 5. Bissett DL: Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009 27, 435 – 445.
 6. Camargo FB et al: Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011 62 (4):361-370.
 7. Cork M & Danby S: Skin barrier breakdown: a renaissance in emollient therapy. Br J Nurs. 2009 18 (14): 872-7.
 8. Ebner F et al: Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002 3, 427-433.
 9. Fluhr JW, Darlenski R, Surber C: Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. Br J Dermatol. 2008 159(1):23-34.
 10. Gehring W & Gloor M: Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000 50 (7):659-663.
 11. Gehring W. Nicotinic acid/niacinamide and the skin. J Cosmet Dermatol.2004;3(2):88-93.
 12. Lawton S: Skin barrier function and the use of emollients in dermatological nursing. Br J Nurs. 2007 16(12):712-9.
 13. Manela-Azulay M et al.: Cosmeceutical vitamins. Clinics in Dermatology 2009 27:469-474.
 14. Orth DS, Appa Y: Glycerine: A Natural Ingredient for Moisturizing Skin. In: Loden M, Maibach HI, editors. Dry Skin and Moisturizers. Boca Raton, Florida: CRCPress; 2000 p. 213-28.
 15. Otte N et al.: Nicotinamide – biologic actions of an emerging cosmetic ingredient.International Journal of Cosmetic Science 2005 72: 255-261.
 16. Presto S et al: Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 2001 76, 86-90.
 17. Proksch E & Nissen: Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 2002 13, 173-178.
 18. Proksch E, Lachapelle J-M. The management of dry skin with topical emollients -- recent perspectives. J Dtsch Dermatol Ges. 2005;3(10):768-774.
 19. Proksch E: The Role of Emollients in the Management of Diseases with Chronic Dry Skin. Skin Pharmacol Physiol. 2008 21:75-80.
 20. Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S (2017). Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773.
 21. Rawlings AV, Matts PJ. Stratum corneum moisturization at the molecular level: An update in relation to the dry skin cycle. J Invest Dermatol. 2005;124(6):1099-1110.

Bepanthol® Derma Επανόρθωση Κρέμα Προσώπου με SPF25 50 ml

 1. Πρόγραμμα Κλινικών Μελετών Επανόρθωση Κρέμα Προσώπου με SPF25 50 ml.
  1. In-Home Use Test – Evaluation of the Efficacy of One Facial Cosmetic Product on Hydration and Skin Lipids (Corneometry, Questionnaire)
  2. Non-Comedogenicity Test under Dermatological Control
  3. Human Patch Test under Dermatological Control
  4. Human Repeated Insult Patch Test with Challenge
  5. SLS-Challenge Test – Evaluation of the Efficacy of two Cosmetic Products on Skin Barrier Recovery
  6. Phototoxicity Test – Assessment of the Phototoxic Potential of two Cosmetic Formulations after Single Application in Adult Subjects under Dermatological Control
  7. Photosensitivity Test – Evaluation of Photosensitization Potential of tow Cosmetic Formulations Applied to Healthy Human Subjects
  8. Determination of the Sun Protection Factor (SPF) in vivo of Three Cosmetic Face Day Creams with SPF
  9. Determination of the UVA Protection Factor (UVAPF) in vivo of the Three Cosmetic Face Day Creams with SPF
 2. Σύνθεση προϊόντος.
 3. Augustin M, Wilsmann-Theis D, Körber A, Kerscher M, Itschert G, Dippel M, Staubach P. Diagnosis and treatment of xerosis cutis - a position paper. J Dtsch Dermatol Ges. 2019 Nov;17 Suppl 7:3-33.
 4. Biro K et al: Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a doubleblind, placebo-controlled study Contact Dermatitis 2003 49, 80-84.
 5. Bissett DL: Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009 27, 435 – 445.
 6. Camargo FB et al: Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011 62 (4):361-370.
 7. Cork M & Danby S: Skin barrier breakdown: a renaissance in emollient therapy. Br J Nurs. 2009 18 (14): 872-7.
 8. Ebner F et al: Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002 3, 427-433.
 9. Fluhr JW, Darlenski R, Surber C: Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. Br J Dermatol. 2008 159(1):23-34.
 10. Gehring W & Gloor M: Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000 50 (7):659-663.
 11. Gehring W. Nicotinic acid/niacinamide and the skin. J Cosmet Dermatol.2004;3(2):88-93.
 12. Lawton S: Skin barrier function and the use of emollients in dermatological nursing. Br J Nurs. 2007 16(12):712-9.
 13. Manela-Azulay M et al.: Cosmeceutical vitamins. Clinics in Dermatology 2009 27:469-474.
 14. Manela-Azulay M et al.: Cosmeceutical vitamins. Clinics in Dermatology 2009 27:469-474.
 15. Otte N et al.: Nicotinamide – biologic actions of an emerging cosmetic ingredient.International Journal of Cosmetic Science 2005 72: 255-261.
 16. Presto S et al: Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 2001 76, 86-90.
 17. Proksch E & Nissen: Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 2002 13, 173-178.
 18. Proksch E, Lachapelle J-M. The management of dry skin with topical emollients -- recent perspectives. J Dtsch Dermatol Ges. 2005;3(10):768-774.
 19. Proksch E: The Role of Emollients in the Management of Diseases with Chronic Dry Skin. Skin Pharmacol Physiol. 2008 21:75-80.
 20. Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S (2017). Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773.
 21. Rawlings AV, Matts PJ. Stratum corneum moisturization at the molecular level: An update in relation to the dry skin cycle. J Invest Dermatol. 2005;124(6):1099-1110.

Bepanthol® Derma Απαλός Καθαρισμός Προσώπου Kαθημερινό Gel 200 ml

 1. Πρόγραμμα Κλινικών Μελετών Απαλός Καθαρισμός Προσώπου Kαθημερινό Gel.
  1. Human Patch Test under Dermatological Control
  2. Human Repeated Insult Patch Test with Challenge
  3. In-Home Use Test – Human In Use Test under Dermatological Control and Instrumental Evaluation (Corneometry, Questionnaire, TEWL)
 2. Σύνθεση προϊόντος.
 3. Augustin M, Wilsmann-Theis D, Körber A, Kerscher M, Itschert G, Dippel M, Staubach P. Diagnosis and treatment of xerosis cutis - a position paper. J Dtsch Dermatol Ges. 2019 Nov;17 Suppl 7:3-33.
 4. Biro K et al: Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a doubleblind, placebo-controlled study Contact Dermatitis 2003 49, 80-84.
 5. Bissett DL: Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009 27, 435 – 445.
 6. Camargo FB et al: Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011 62 (4):361-370.
 7. Cork M & Danby S: Skin barrier breakdown: a renaissance in emollient therapy. Br J Nurs. 2009 18 (14): 872-7.
 8. Ebner F et al: Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002 3, 427-433.
 9. Fluhr JW, Darlenski R, Surber C: Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. Br J Dermatol. 2008 159(1):23-34.
 10. Gehring W & Gloor M: Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000 50 (7):659-663.
 11. Gehring W. Nicotinic acid/niacinamide and the skin. J Cosmet Dermatol.2004;3(2):88-93.
 12. Lawton S: Skin barrier function and the use of emollients in dermatological nursing. Br J Nurs. 2007 16(12):712-9.
 13. Manela-Azulay M et al.: Cosmeceutical vitamins. Clinics in Dermatology 2009 27:469-474.
 14. Orth DS, Appa Y: Glycerine: A Natural Ingredient for Moisturizing Skin. In: Loden M, Maibach HI, editors. Dry Skin and Moisturizers. Boca Raton, Florida: CRCPress; 2000 p. 213-28.
 15. Otte N et al.: Nicotinamide – biologic actions of an emerging cosmetic ingredient.International Journal of Cosmetic Science 2005 72: 255-261.
 16. Presto S et al: Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 2001 76, 86-90.
 17. Proksch E & Nissen: Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 2002 13, 173-178.
 18. Proksch E, Lachapelle J-M. The management of dry skin with topical emollients -- recent perspectives. J Dtsch Dermatol Ges. 2005;3(10):768-774.
 19. Proksch E: The Role of Emollients in the Management of Diseases with Chronic Dry Skin. Skin Pharmacol Physiol. 2008 21:75-80.
 20. Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S (2017). Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773.
 21. Rawlings AV, Matts PJ. Stratum corneum moisturization at the molecular level: An update in relation to the dry skin cycle. J Invest Dermatol. 2005;124(6):1099-1110.

Bepanthol® Αντιρυτιδική Κρέμα για Πρόσωπο, Μάτια & Λαιμό

 1. Κλινική αξιολόγηση 40 γυναικών μετά από 28 ημέρες.
 2. Εσωτερική θρέψη επιδερμίδας λόγω μειωμένης διαδερμικής απώλειας νερού.
 3. Προσωπικές αξιολογήσεις, 40 γυναίκες, χρήση 4 εβδομάδες, 2 φορές/ημέρα.

Bepanthol® Intensive Κρέμα Προσώπου-Ματιών

 1. Αποτελέσματα κοσμητικής μελέτης μέσω ερωτηματολογίου, 20 γυναίκες, χρήση για 15 ημέρες.
 2. Biro K et al. Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a double-blind, placebo-controlled study Contact Dermatitis. 2003; 49, 80-84.
 3. Bissett DL. Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009;27, 435 – 445.
 4. Camargo FB et al. Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci 2011;62 (4):361-370.
 5. Ebner F et al. Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002;3:427-433.
 6. Fluhr JW, Darlenski R, Surber C. Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. British Journal of Dermatology. 2008;159(1):23-34.
 7. Gehring W, Fluhr J, Gloor M. Influence of vitamin E acetate on stratum corneum hydration, Arzneimittelforschung 48, 1998; (7), 772-775
 8. Gehring W., Gloor M. Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung 2000;50 (7):659-663.
 9. Presto S et al. Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 2001;76, 86-90.
 10. Proksch E., Nissen H.P. Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 2002;13, 173-178.

Bepanthol® Ενυδατική Κρέμα Προσώπου

 1. Gehring W, Gloor M. Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Drug Research 2000;50 (ΙΙ): 659 – 663.
 2. Camargo F.B. et al. Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 62, 2011; (4):361-370.
 3. Biro et al. Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a double-blind, placebo-controlled study Contact Dermatitis. 2003; 49, 80-84.
 4. Bissett DL. Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009; 27, 435 – 445.
 5. Ebner et al. Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders.. Am J Clin iDermatol 3, 2002;427-433.
 6. Presto et al. Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol – results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 76,2001; 86-90.
 7. Proksch & Nissen. Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium. lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 13, 2002; 173178.
 8. Burke KE. Photodamage of the skin: protection and reversal with topical antioxidants. J Cosmet Dermatol 2004; 3: 149-155.
 9. Dreher F, Maibach HI (2001) Protective effects of topical antioxidants in humans. In: Thiele J, Elsner P (eds.) Oxidants and antioxidants in cutaneous biology. Curr Probl Dermatol, 29:157-164.
 10. Nachbar F, Korting HC (1995), The role of vitamin E in normal and damaged skin, J Mol Med, 73: 7-17.
 11. Lupo M, Antioxidants and Vitamins in Cosmetics. Clinics in Dermatology, 2001;19:467-473.
 12. Sharma Bh. and Sharma Ar. Future prospect of nanotechnology in development of anti-ageing formulations. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2012, Vol 4, Issue 3 57-66.

Bepanthol® Derma Επανόρθωση Καθημερινό Γαλάκτωμα Σώματος με Αντλία 400 ml

 1. Πρόγραμμα Κλινικών Μελετών Επανόρθωση Καθημερινό Γαλάκτωμα Σώματος.
  1. Human Patch Test under Dermatological Control
  2. Human Repeated Insult Patch Test with Challenge
  3. In-Home Use Test (2 tests) – Human In Use Test under Dermatological Control and Instrumental Evaluation (Corneometry, Questionnaire)
  4. SLS-Challenge Test – Evaluation of the Efficacy of Two Cosmetic Products on Skin Barrier Recovery
  5. SLS-Challenge Test – Evaluation of the Efficacy of a Cosmetic Product on Skin Barrier Recovery
  6. Phototoxicity Test – Assessment of the Phototoxic Potential of two Cosmetic Formulations after Single Application in Adult Subjects under Dermatological Control
  7. Photosensitivity Test – Evaluation of Photosensitization Potential of tow Cosmetic Formulations Applied to Healthy Human Subjects
  8. In-home use test with a new body lotion to assess the safety and tolerability in children with a history of atopic dermatitis under pediatrician’s control, including a toxicological analysis.
  9. Diabetic Dry Skin – In-home use test with a cosmetic body lotion to assess the performance and tolerability after topical application in diabetic adult subjects under dermatological control
  10. Science Visualization – Exploratory In-home Performance Test to Examine how a Cosmetic Body Balm Designed to Improve Skin Hydration Affects Epidermal Differentiation after Topical Application in Adult Subjects with Dry Skin under Dermatological Control
  11. In-Home Use Test – In-home use test with a new body lotion to assess the safety and tolerability in children with a history of atopic dermatitis under pediatrician’s control
 2. Σύνθεση προϊόντος.
 3. Augustin M, Wilsmann-Theis D, Körber A, Kerscher M, Itschert G, Dippel M, Staubach P. Diagnosis and treatment of xerosis cutis - a position paper. J Dtsch Dermatol Ges. 2019 Nov;17 Suppl 7:3-33.
 4. Biro K et al: Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a doubleblind, placebo-controlled study Contact Dermatitis 2003 49, 80-84.
 5. Bissett DL: Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009 27, 435 - 445
 6. Camargo FB et al: Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011 62 (4):361-370.
 7. Cork M & Danby S: Skin barrier breakdown: a renaissance in emollient therapy. Br J Nurs. 2009 18 (14): 872-7.
 8. Ebner F et al: Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002 3, 427-433.
 9. Fluhr JW, Darlenski R, Surber C: Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. Br J Dermatol. 2008 159(1):23-34.
 10. Gehring W & Gloor M: Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000 50 (7):659-663.
 11. Gehring W. Nicotinic acid/niacinamide and the skin. J Cosmet Dermatol. 2004;3(2):88-93.
 12. Guéhenneux S et al, Skin Surface Hydration Decreases Rapidly During Long Distance Flights. Skin Res Technol. 2012; 18 (2): 238-40.
 13. Hon KL, Wong KY, Leung TF, Chow CM, Ng PC. Comparison of skin hydration evaluation sites and correlations among skin hydration, transepidermal water loss, SCORAD index, Nottingham Eczema Severity Score, and quality of life in patients with atopic dermatitis. Am J Clin Dermatol. 2008;9(1):45-50.
 14. Lawton S: Skin barrier function and the use of emollients in dermatological nursing. Br J Nurs. 2007 16(12):712-9.
 15. Manela-Azulay M et al.: Cosmeceutical vitamins. Clinics in Dermatology 2009 27:469-474.
 16. Morton C et al, Pruritus and skin hydration during dialysis. Nephrol Dialysis Transplantation. 1996; 11 (10): 2031-2036.
 17. Orth DS, Appa Y: Glycerine: A Natural Ingredient for Moisturizing Skin. In: Loden M, Maibach HI, editors. Dry Skin and Moisturizers. Boca Raton, Florida: CRC Press; 2000 p. 213-28.
 18. Otte N et al.: Nicotinamide – biologic actions of an emerging cosmetic ingredient. International Journal of Cosmetic Science 2005 72: 255-261.
 19. Presto S et al: Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 2001 76, 86-90.
 20. Proksch E & Nissen: Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 2002 13, 173-178.
 21. Proksch E, Lachapelle J-M. The management of dry skin with topical emollients-- recent perspectives. J Dtsch Dermatol Ges. 2005;3(10):768-774.
 22. Proksch E: The Role of Emollients in the Management of Diseases with Chronic Dry Skin. Skin Pharmacol Physiol. 2008 21:75-80.
 23. Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S (2017). Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773.
 24. Rawlings AV, Matts PJ. Stratum corneum moisturization at the molecular level: An update in relation to the dry skin cycle. J Invest Dermatol. 2005;124(6):1099-1110.
 25. Stettler et al. P0597: Performance, acceptability and tolerability of a new dexpanthenol-containing emollient in the care of dry skin in adult diabetics. Virtual EADV 2020.
 26. Stettler, H.; de Salvo, R.; Olsavszky, R.; Nanu, E.A.; Dumitru, V.; Trapp, S. Performance and Tolerability of a New Topical Dexpanthenol-Containing Emollient Line in Subjects with Dry Skin: Results from Three Randomized Studies. Cosmetics 2021, 8, 18. https://doi.org/10.3390/ cosmetics8010018.

Bepanthol® Derma Ενισχυμένη Επανόρθωση Καθημερινό Γαλάκτωμα Σώματος με Αντλία 400 ml

 1. Πρόγραμμα Κλινικών Μελετών Ενισχυμένη Επανόρθωση Καθημερινό Γαλάκτωμα Σώματος.
  1. Human Patch Test under Dermatological Control
  2. Human Repeated Insult Patch Test with Challenge
  3. In-Home Use Test – Human In Use Test under Dermatological Control and Instrumental Evaluation (Corneometry, Questionnaire)
  4. SLS-Challenge Test – Evaluation of the Efficacy of Two Cosmetic Products on Skin Barrier Recovery
  5. SLS-Challenge Test – Evaluation of the Efficacy of a Cosmetic Product on Skin Barrier Recovery
  6. Diabetic Dry Skin – In-home use test with a cosmetic body lotion to assess the performance and tolerability after topical application in diabetic adult subjects under dermatological control
  7. Science Visualization – Exploratory In-home Performance Test to Examine how a Cosmetic Body Balm Designed to Improve Skin Hydration Affects Epidermal Differentiation after Topical
  8. Application in Adult Subjects with Dry Skin under Dermatological Control
  9. In-Home Use Test – In-home use test with a new body lotion to assess the safety and tolerability in children with a history of atopic dermatitis under pediatrician’s control
 2. Σύνθεση προϊόντος.
 3. Augustin M, Wilsmann-Theis D, Körber A, Kerscher M, Itschert G, Dippel M, Staubach P. Diagnosis and treatment of xerosis cutis - a position paper. J Dtsch Dermatol Ges. 2019 Nov;17 Suppl 7:3-33
 4. Biro K et al: Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a doubleblind, placebo-controlled study Contact Dermatitis 2003 49, 80-84.
 5. Bissett DL: Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009 27, 435 – 445.
 6. Camargo FB et al: Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011 62 (4):361-370.
 7. Cork M & Danby S: Skin barrier breakdown: a renaissance in emollient therapy. Br J Nurs. 2009 18 (14): 872-7.
 8. Ebner F et al: Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002 3, 427-433.
 9. Fluhr JW, Darlenski R, Surber C: Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. Br J Dermatol. 2008 159(1):23-34.
 10. Gehring W & Gloor M: Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000 50 (7):659-663.
 11. Gehring W. Nicotinic acid/niacinamide and the skin. J Cosmet Dermatol. 2004;3(2):88-93.
 12. Guéhenneux S et al, Skin Surface Hydration Decreases Rapidly During Long Distance Flights. Skin Res Technol. 2012; 18 (2): 238-40.
 13. Hon KL, Wong KY, Leung TF, Chow CM, Ng PC. Comparison of skin hydration evaluation sites and correlations among skin hydration, transepidermal water loss, SCORAD index, Nottingham Eczema Severity Score, and quality of life in patients with atopic dermatitis. Am J Clin Dermatol. 2008;9(1):45-50.
 14. Lawton S: Skin barrier function and the use of emollients in dermatological nursing. Br J Nurs. 2007 16(12):712-9.
 15. Manela-Azulay M et al.: Cosmeceutical vitamins. Clinics in Dermatology 2009 27:469-474.
 16. Morton C et al, Pruritus and skin hydration during dialysis. Nephrol Dialysis Transplantation. 1996; 11 (10): 2031-2036.
 17. Orth DS, Appa Y: Glycerine: A Natural Ingredient for Moisturizing Skin. In: Loden M, Maibach HI, editors. Dry Skin and Moisturizers. Boca Raton, Florida: CRC Press; 2000 p. 213-28.
 18. Otte N et al.: Nicotinamide – biologic actions of an emerging cosmetic ingredient. International Journal of Cosmetic Science 2005 72: 255-261.
 19. Presto S et al: Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 2001 76, 86-90.
 20. Proksch E & Nissen: Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 2002 13, 173-178.
 21. Proksch E, Lachapelle J-M. The management of dry skin with topical emollients-- recent perspectives. J Dtsch Dermatol Ges. 2005;3(10):768-774.
 22. Proksch E: The Role of Emollients in the Management of Diseases with Chronic Dry Skin. Skin Pharmacol Physiol. 2008 21:75-80.
 23. Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S (2017). Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773.
 24. Rawlings AV, Matts PJ. Stratum corneum moisturization at the molecular level: An update in relation to the dry skin cycle. J Invest Dermatol. 2005;124(6):1099-1110.
 25. Stettler, H.; de Salvo, R.; Olsavszky, R.; Nanu, E.A.; Dumitru, V.; Trapp, S. Performance and Tolerability of a New Topical Dexpanthenol-Containing Emollient Line in Subjects with Dry Skin: Results from Three Randomized Studies. Cosmetics 2021, 8, 18. https://doi.org/10.3390/ cosmetics8010018.

Bepanthol® Derma Απαλός Καθαρισμός Σώματος Καθημερινό Αφρόλουτρο Gel 400 ml

 1. Πρόγραμμα Κλινικών Μελετών Απαλός Καθαρισμός Σώματος Καθημερινό Αφρόλουτρο.
  1. Human Patch Test under Dermatological Control
  2. Human Repeated Insult Patch Test with Challenge
  3. In-Home Use Test – Human In Use Test under Dermatological Control and Instrumental Evaluation (Corneometry, Questionnaire, TEWL)
  4. In-Home Use Test- In-home use test with a new body wash to assess the safety and tolerability in healthy children under pediatrician’s control
  5. In-vitro testing Epiocular -Topical application ocular irritation screening assay using the epiocular™ human cell construct
 2. Σύνθεση προϊόντος.
 3. Augustin M, Wilsmann-Theis D, Körber A, Kerscher M, Itschert G, Dippel M, Staubach P. Diagnosis and treatment of xerosis cutis - a position paper. J Dtsch Dermatol Ges. 2019 Nov;17 Suppl 7:3-33.
 4. Biro K et al: Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a doubleblind, placebo-controlled study Contact Dermatitis 2003 49, 80-84.
 5. Bissett DL: Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009 27, 435 – 445.
 6. Camargo FB et al: Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011 62 (4):361-370.
 7. Cork M & Danby S: Skin barrier breakdown: a renaissance in emollient therapy. Br J Nurs. 2009 18 (14): 872-7.
 8. Ebner F et al: Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002 3, 427-433.
 9. Fluhr JW, Darlenski R, Surber C: Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. Br J Dermatol. 2008 159(1):23-34.
 10. Gehring W & Gloor M: Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000 50 (7):659-663.
 11. Gehring W. Nicotinic acid/niacinamide and the skin. J Cosmet Dermatol. 2004;3(2):88-93.
 12. Guéhenneux S et al, Skin Surface Hydration Decreases Rapidly During Long Distance Flights. Skin Res Technol. 2012; 18 (2): 238-40.
 13. Hon KL, Wong KY, Leung TF, Chow CM, Ng PC. Comparison of skin hydration evaluation sites and correlations among skin hydration, transepidermal water loss, SCORAD index, Nottingham Eczema Severity Score, and quality of life in patients with atopic dermatitis. Am J Clin Dermatol. 2008;9(1):45-50.
 14. Lawton S: Skin barrier function and the use of emollients in dermatological nursing. Br J Nurs. 2007 16(12):712-9.
 15. Manela-Azulay M et al.: Cosmeceutical vitamins. Clinics in Dermatology 2009 27:469-474.
 16. Morton C et al, Pruritus and skin hydration during dialysis. Nephrol Dialysis Transplantation. 1996; 11 (10): 2031-2036.
 17. Orth DS, Appa Y: Glycerine: A Natural Ingredient for Moisturizing Skin. In: Loden M, Maibach HI, editors. Dry Skin and Moisturizers. Boca Raton, Florida: CRC Press; 2000 p. 213-28.
 18. Otte N et al.: Nicotinamide – biologic actions of an emerging cosmetic ingredient. International Journal of Cosmetic Science 2005 72: 255-261.
 19. Presto S et al: Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 2001 76, 86-90.
 20. Proksch E & Nissen: Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 2002 13, 173-178.
 21. Proksch E, Lachapelle J-M. The management of dry skin with topical emollients-- recent perspectives. J Dtsch Dermatol Ges. 2005;3(10):768-774.
 22. Proksch E: The Role of Emollients in the Management of Diseases with Chronic Dry Skin. Skin Pharmacol Physiol. 2008 21:75-80.
 23. Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S (2017). Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773.

Bepanthol® Γαλάκτωμα Σώματος

 1. Gehring W, Gloor M. Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Drug Research 2000;50 (ΙΙ): 659 – 663.
 2. Ebner F. et al. Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002;3:427-433.
 3. Del Rosso J., Levin J.SKIN STRUCTURE AND FUNCTION, The Clinical Relevance of Maintaining the Functional Integrity of the Stratum Corneum in both Healthy and Disease-affected Skin, The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, Sept. 2011; Vol.4, Num. 9.
 4. Rawlings A.V. et al. Skin Moisturisation. Dry and Xerotic Skin Conditions. Marcel Dekker Inc., New York, 2002;6:119-120.

Bepanthol® Derma Κρέμα Χεριών

 1. Πρόγραμμα Κλινικών Μελετών Επανόρθωση Κρέμα Χεριών
  • Human Patch Test
  • Human Repeated Insult Patch Test
  • In-Home Use Test– In-Use Test: Dermatological Use Study with a Hand Cream on Very Dry and Sensitive Skin (Corneometry, TEWL, Questionnaire)
  • SLS-Challenge Test – Evaluation of the efficacy of a cosmetic product on Skin Barrier Recovery and Protection (48h Corneometry)
  • SLS-Challenge Test – Evaluation of the Efficacy of Two Cosmetic Products on Skin Barrier Recovery
  • Phototoxicity Test – Assessment of the Phototoxic Potential of one Cosmetic Formulation after Single Application in Adult Subjects under Dermatological Control
  • Photosensitivity Test – Evaluation of Photosensitization Potential of one Cosmetic Formulation Applied to Healthy Human Subjects
  • Use Test: Dermatological Tolerability Evaluation on Subjects with History of Hand Eczema
  • Use Test: Dermatological Tolerability Evaluation on Diabetics
 2. Σύνθεση προϊόντος
 3. Augustin M, Wilsmann-Theis D, Körber A, Kerscher M, Itschert G, Dippel M, Staubach P. Diagnosis and treatment of xerosis cutis - a position paper. J Dtsch Dermatol Ges. 2019 Nov;17 Suppl 7:3-33
 4. Biro K et al: Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a doubleblind, placebo-controlled study Contact Dermatitis 2003 49, 80-84
 5. Bissett DL: Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009 27, 435 - 445
 6. Camargo FB et al: Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011 62 (4):361-370
 7. Cork M & Danby S: Skin barrier breakdown: a renaissance in emollient therapy. Br J Nurs. 2009 18 (14): 872-7
 8. Ebner F et al: Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002 3, 427-433
 9. Fluhr JW, Darlenski R, Surber C: Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. Br J Dermatol. 2008 159(1):23-34
 10. Gehring W & Gloor M: Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000 50 (7):659-663
 11. Gehring W. Nicotinic acid/niacinamide and the skin. J Cosmet Dermatol. 2004;3(2):88-93
 12. Lawton S: Skin barrier function and the use of emollients in dermatological nursing. Br J Nurs. 2007 16(12):712-9
 13. Manela-Azulay M et al.: Cosmeceutical vitamins. Clinics in Dermatology 2009 27:469-474
 14. Orth DS, Appa Y: Glycerine: A Natural Ingredient for Moisturizing Skin. In: Loden M, Maibach HI, editors. Dry Skin and Moisturizers. Boca Raton, Florida: CRC Press; 2000 p. 213-28
 15. Otte N et al.: Nicotinamide – biologic actions of an emerging cosmetic ingredient. International Journal of Cosmetic Science 2005 72: 255-261
 16. Presto S et al: Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 2001 76, 86-90
 17. Proksch E & Nissen: Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 2002 13, 173-178
 18. Proksch E, Lachapelle J-M. The management of dry skin with topical emollients-- recent perspectives. J Dtsch Dermatol Ges. 2005;3(10):768-774
 19. Proksch E: The Role of Emollients in the Management of Diseases with Chronic Dry Skin. Skin Pharmacol Physiol. 2008 21:75-80
 20. Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S (2017). Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773
 21. Rawlings AV, Matts PJ. Stratum corneum moisturization at the molecular level: An update in relation to the dry skin cycle. J Invest Dermatol. 2005;124(6):1099-1110

Bepanthol® Κρέμα

 1. Biro K. et al. Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a double-blind, placebo-controlled study Contact Dermatitis. 2003; 49: 80-84.
 2. Bissett DL. Common cosmeceuticals. Clin Dermatol. 2009;27: 435 – 445.
 3. Camargo FB et al. Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011;62 (4):361-370.
 4. Ebner F. et al. Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol. 2002;3:427-433.
 5. Gehring W, Gloor M. Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Drug Research. 2000;50 (ΙΙ): 659 – 663.
 6. Presto S. et al. Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Zf Hautkr. 2001;76, 86-90.
 7. Proksch E, Nissen H.P. Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment. 2002;13, 173-178.
 8. Goujon C. et al. Study on the efficacy and tolerance of Bepanthen cream on irritant hand dermatitis. Réalités Thérapeutiques en Dermato-Vénérologie. 2001;2-11.
 9. Leyden JL, Lavker R. Photodamage and Dry Skin. J Toxicol – Cut & Ocular Toxicol. 2002; 21(3): 255-263.
 10. Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S. Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. Journal of Dermatological Treatment. 2017; 28(8): 766-773.

Bepanthol® Balm

 1. Biro et al. Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a double-blind, placebo-controlled study Contact Dermatitis 2003; 49: 80-84.
 2. Bissett D.L. Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009; 27:435 – 445.
 3. Camargo FB. et al. Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2001;62 (4):361-370.
 4. Ebner F. et al. Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 3, 2002;427-433.
 5. Gehring W., Gloor M. Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000; 50 (7):659-663.
 6. Presto S. et al. Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Zf Hautkr 2001;76: 86-90.
 7. Proksch E., Nissen H-P. Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 13, 2002;173-178.
 8. Goujon-Henry C. et al. Randomized single-blind pilot comparison study of the efficacy and tolerability of Bepanthen Ointment in subjects with bilateral dryness of the hands. Réalités Thérapeutiques en Dermato-Vénérologie. 1997;107: 81-90.
 9. Olsavszky R. et al. Skin barrier restoration upon topical use of two 5% dexpanthenol water-in-oil formulations on freshly tattooed skin: results from a single-blind prospective study. Wounds International 2019; Vol 10, Issue 1:33-39.
 10. Dubecq J.P., Detchart M. Study on a dexpanthenol containing ointment in prevention and treatment of cracked nipples. Med Praticienne 1977; 665: 154-155.
 11. Putet, G. et al. Bepanthen ointment in the prevention of diaper rash on premature and fullterm babies: open pilot study. Real Pediatr 2001;63: 33 – 38.

Bepanthene® Σπρέι Αφρού

 1. Οδηγίες Χρήσης Bepanthene® Σπρέι Αφρού.
 2. Σύνθεση Bepanthene® Σπρέι Αφρού.

Bepanthene® Eye Drops

 1. Οδηγίες Χρήσης Bepanthene® Eye Drops.
 2. Σύνθεση Bepanthene® EyeDrops.
 3. Causes of Dry Eye. National Eye Institute. Accessed 04.08.2020. https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/dry-eye/causes-dry-eye.
 4. Gayton JL. Etiology, prevalence, and treatment of dry eye disease. Clin Ophthalmol. 2009; 3:405-412.
 5. Milicic N. et al. Corneal epithelialization after photorefractive keratectomy using sodium hyaluronate/dexpanthenol preservative free eye drops, ESCRS Barcelona 2015.

Bepanthol® Tattoo Balm

 1. Κλινική μελέτη δέρμα με νέο tattoo, Bayer 2018.
 2. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από 56 άτομα με νέο tattoo σε επισκέψεις τους τη 2η, 7η και 14η ημέρα μετά το τατουάζ. Η Bepanthol® Tattoo Balm εφαρμόστηκε στο νέο τατουάζ 4-8 φορές/ημέρα για 14 ημέρες. Κλινική μελέτη δέρμα με νέο tattoo, Bayer 2018.
 3. Biro K. et al. Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a double-blind, placebo-controlled study. Contact Dermatitis. 2003;49, 80 – 84.
 4. Bissett DL. Common cosmeceuticals. Clin Dermatol. 2009;27, 435 – 445.
 5. Camargo FB et al. Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2001;62 (4), 361 – 370.
 6. Ebner F et al. Topical use of dexpanthenol in skin sisorders. Am J Clin Dermatol. 2002; 3, 427 – 433.
 7. Gehring W & Gloor M. Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000;50 (7), 659 – 663.
 8. Goujon N. et al. Randomized single-blind pilot comparison study of the efficacy and tolerability of Bepanthen Ointment in subjects with bilateral dryness of the hands. Réalités Thérapeutiques en Dermato-Vénérologie. 1997;107, 81 – 90.
 9. Presto S. et al. Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr. 2001;76, 86 – 90.
 10. Proksch E. & Nissen H-P. Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate-induced irritation. J Dermatol Treatment. 2002;13, 173 – 178.
 11. Proksch E., de Bony R., Trapp S., & Boudon S. Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. Journal of Dermatological Treatment. 2017;28(8), 766-773.
 12. Olsavszky R. et al. Skin barrier restoration upon topical use of two 5% Dexpanthenol water-in-oil formulations on freshly tattooed skin: results from a single-blind prospective study. Wounds International 2019(10);1:33-9.
 13. In vitro test, Bayer 2010.
 14. Σύνθεση προϊόντος.

Bepanthol® Tattoo Αντηλιακή Κρέμα SPF50+

 1. Κλινική μελέτη και ερωτηματολόγιο, Bayer.
 2. Σύνθεση Bepanthol Tattoo Αντηλιακή Κρέμα SPF 50+.
 3. Biro K, Thaçi D, Ochsendorf FR, Kaufmann R, Boehncke WH. (2003): Efficacy of dexpanthenol in skin protection against irritation: a double-blind, placebo-controlled study. Contact Dermatitis. 49(2): 80-84.
 4. Bissett DL (2009): Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 27, 435 – 445.
 5. Camargo FB Jr1, Gaspar LR, Maia Campos PM. (2011): Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 62(4):361-370.
 6. Ebner F, Heller A, Rippke F, Tausch I. (2002): Topical use of dexpanthenol in skin disorders. Am J Clin Dermatol.3(6):427- 433.
 7. Gehring W, Gloor M (2000): Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung 50(7):659-663.
 8. Gonzalez C et.al (2019): Ultraviolet radiation may cause premature fading of colored tattoos. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 36:73–74.
 9. Presto et al (2001): Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol – results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 76, 86-90.
 10. McVean M, Liebler DC. (1999): Prevention of DNA photodamage by vitamin E compounds and sunscreens: roles of ultraviolet absorbance and cellular uptake. Mol Carcinog. 24(3):169-176.
 11. Norkus EP, Bryce GF, Bhagavan HN. (1993): Uptake and bioconversion of alpha-tocopheryl acetate to alpha-tocopherol in skin of hairless mice. Photochem Photobiol. 57(4):613-15.
 12. Thiele JJ, Hsieh SN, Ekanayake-Mudiyanselage S. (2005): Vitamin E: critical review of its current use in cosmetic and clinical dermatology. Dermatol Surg. ;31(7 Pt 2):805-813.
 13. Thiele JJ, Schroeter C, Hsieh SN, Podda M, Packer L.(2001):The antioxidant network of the stratum corneum. Curr Probl Dermatol. 29:26-42.
 14. Wu CM, Cheng YL, Dai YH, Chen MF, Wang CC. (2014): a -Tocopherol protects keratinocytes against ultraviolet A irradiation by suppressing glutathione depletion, lipid peroxidation and reactive oxygen species generation. Biomed Rep. 2(3):419-423.
 15. Kλινική μελέτη in vivo, Bayer.
 16. Κλινική μελέτη in vitro, Bayer.
 17. Data on efficacy of 0,25% tocopherol: Erixon, Anna (Sept 2014): Merck support document on Coppertone anti-oxidant claim.

Bepanthol® Gentle Tattoo Wash

 1. Κλινική μελέτη και ερωτηματολόγιο, Bayer.
 2. Σύνθεση Bepanthol Gentle Tattoo Wash.
 3. Augustin M, Wilsmann-Theis D, Körber A, Kerscher M, Itschert G, Dippel M, Staubach P. Diagnosis and treatment of xerosis cutis - a position paper. J Dtsch Dermatol Ges. 2019 Nov;17 Suppl 7:3-33.
 4. Barrionuevo-Gonzalez, A.; Trapp, S.; de Salvo, R.; Olsavszky, R.; Nanu, E.A.; Dopcea, I.; Dumitru, V.; Stettler, H. Two New Dexpanthenol-Containing Wash Gels: Skin Hydration, Barrier Function and Cosmetic Performance upon Single and Repeated Usage in Subjects with Dry Skin. Cosmetics 2021, 8, 44.
 5. Biro K et al: Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a double-blind, placebo-controlled study Contact Dermatitis 2003 49, 80-84.
 6. Bissett DL: Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009 27, 435 – 445.
 7. Camargo FB et al: Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011 62 (4):361-370.
 8. Cork M & Danby S: Skin barrier breakdown: a renaissance in emollient therapy. Br J Nurs. 2009 18 (14): 872-7.
 9. Ebner F et al: Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002 3, 427-433.
 10. Fluhr JW, Darlenski R, Surber C: Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. Br J Dermatol. 2008 159(1):23-34.
 11. Gehring W & Gloor M: Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 2000 50 (7):659-663.
 12. Gehring W. Nicotinic acid/niacinamide and the skin. J Cosmet Dermatol. 2004;3(2):88-93.
 13. Lawton S: Skin barrier function and the use of emollients in dermatological nursing. Br J Nurs. 2007 16(12):712-9.
 14. Manela-Azulay M et al.: Cosmeceutical vitamins. Clinics in Dermatology 2009 27: 469-474.
 15. Otte N et al.: Nicotinamide – biologic actions of an emerging cosmetic ingredient. International Journal of Cosmetic Science 2005 72: 255-261.
 16. Presto S et al: Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 2001 76, 86-90.
 17. Proksch E & Nissen: Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 2002 13, 173-178.
 18. Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S (2017). Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773.
 19. Proksch E, Lachapelle J-M. The management of dry skin with topical emollients--recent perspectives. J Dtsch Dermatol Ges. 2005;3(10):768-774.
 20. Proksch E: The Role of Emollients in the Management of Diseases with Chronic Dry Skin. Skin Pharmacol Physiol. 2008 21:75-80.
 21. Κλινική μελέτη in vivo, Bayer.

Εκτεταμένη χρήση μάσκας; Βοηθήστε το δέρμα σας να «αναπνέει»

 1. Damiani G, et al. COVID-19 related masks increase severity of both acne (maskne) and rosacea (mask rosacea): Multi-center, real-life, telemedical, and observational prospective study. Dermatologic Therapy, 2021;e14848.
 2. Szepietowski JC, et al. Face mask-induced itch: A self-questionnaire study of 2315 responders during the COVID-19 pandemic. Acta Derm Venereol, 2020;100:adv00152.
 3. Moshirfar M, et al. Face Mask-Associated Ocular Irritation and Dryness. Ophthalmol Ther. 2020 Sep; 9(3): 397–400.
 4. Centre for Ocular Research & Education (CORE) and University of Waterloo. Mask associated dry eye. Available from: www.COVIDEyeFacts.org).
 5. https://www.usdermatologypartners.com/blog/maskne-is-the-new-acne/
 6. Yan Y, et al. Consensus of Chinese experts on protection of skin and mucous membrane barrier for health-care workers fighting against coronavirus disease 2019. Dermatol Ther, 2020;e13310.
 7. Lupo M, Antioxidants and Vitamins in Cosmetics. Clinics in Dermatology, 2001;19:467-473.
 8. Οδηγίες χρήσης Bepanthol® Sensiderm Eczema, Bayer 2015.
 9. Stettler H. Improved itch relief with new product formulation for topical treatment in patients with mild-to-moderate atopic dermatitis: results from an exploratory trial. Key Opinions in Medicine, 2016;11(4):1-7.
 10. Οδηγίες Χρήσης Bepanthene Eye Drops, Bayer 2020.

Σύστημα Διαχείρισης Ατοπικού Δέρματος Bepanthene

 1. Thomsen SF. Atopic dermatitis: Natural history, diagnosis and treatment. ISRN Allergy 2014;2014:354250.
 2. Προϊοντική σύνθεση Bepanthene® Eczema.
 3. Stettler H et al. Improved itch relief with new product formulation for topical treatment in patients with mild-to-moderate atopic dermatitis: results from an exploratory trial. KOM Dermatol 2016;11:1–10.
 4. Προϊοντική σύνθεση BepantheneSensidailyTM.
 5. Stettler H et al. A new topical panthenol containing emollient for maintenance treatment of childhood atopic dermatitis: results from a multicentre prospective study. J Dermatolog Treat 2017;28:774–779.
 6. Stettler H et al. A new topical panthenol containing emollient: Skin-moisturizing effect following single and prolonged usage in healthy adults, and tolerability in healthy infants. J Dermatolog Treat 2017;28:251–257.

Tattoo Aftercare Tips by Bepanthol®

 1. Κλινικές προϊόντικές μελέτες και ερωτηματολόγια, Bayer.
 2. Σύνθεση Bepanthol Tattoo Balm.
 3. Σύνθεση Bepanthol Tattoo Αντηλιακή Κρέμα SPF 50+.
 4. Σύνθεση Bepanthol Gentle Tattoo Wash.
 5. Barrionuevo-Gonzalez, A.; Trapp, S.; de Salvo, R.; Olsavszky, R.; Nanu, E.A.; Dopcea, I.; Dumitru, V.; Stettler, H. Two New Dexpanthenol-Containing Wash Gels: Skin Hydration, Barrier Function and Cosmetic Performance upon Single and Repeated Usage in Subjects with Dry Skin. Cosmetics 2021, 8, 44.
 6. Biro et al. (2003): Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a double-blind, placebo-controlled study. Contact Dermatitis 49, 80 – 84.
 7. Gehring & Gloor (2000): Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Results of a human in vivo study. Arzneimittelforschung. 50 (7), 659 – 663.
 8. Gonzalez C et.al (2019): Ultraviolet radiation may cause premature fading of colored tattoos. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 36:73–74.
 9. Bernerd F, Marionnet C, Duval C. (2012): Solar ultraviolet radiation induces biological alterations in human skin in vitro: relevance of a well-balanced UVA/UVB protection. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 78 Suppl 1:S15-323.
 10. McVean M, Liebler DC. (1999): Prevention of DNA photodamage by vitamin E compounds and sunscreens: roles of ultraviolet absorbance and cellular uptake. Mol Carcinog. 24(3):169-176.
 11. Norkus EP, Bryce GF, Bhagavan HN. (1993): Uptake and bioconversion of alpha-tocopheryl acetate to alpha-tocopherol in skin of hairless mice. Photochem Photobiol. 57(4):613-15.
 12. Olsavszky et al. Skin barrier restoration upon topical use of two 5% Dexpanthenol water-in-oil formulations on freshly tattooed skin: results from a single-blind prospective study. Wounds International 2019(10);1:33.
 13. Presto et al (2001): Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 76, 86 – 90.
 14. Proksch & Nissen (2002): Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate-induced irritation. J Dermatol Treatment 13, 173 – 17.
 15. Proksch, E., de Bony, R., Trapp, S., & Boudon, S. (2017). Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. Journal of Dermatological Treatment, 28(8), 766-773.
 16. Thiele JJ, Schroeter C, Hsieh SN, Podda M, Packer L.(2001):The antioxidant network of the stratum corneum. Curr Probl Dermatol. 29:26-42.
 17. Wu CM, Cheng YL, Dai YH, Chen MF, Wang CC. (2014): a -Tocopherol protects keratinocytes against ultraviolet A irradiation by suppressing glutathione depletion, lipid peroxidation and reactive oxygen species generation. Biomed Rep. 2(3):419-423.

Σχετικά με την Bepanthol®

 1. Biro K. et al. Effect of dexpanthenol in skin protection against irritation: a double-blind, placebo-controlled study Contact Dermatitis. 2003; 49, 80-84.
 2. Bissett DL. Common cosmeceuticals. Clin Dermatol 2009;27, 435 – 445.
 3. Camargo FB et al. Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci 2011;62 (4):361-370.
 4. Ebner F. et al. Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. Am J Clin Dermatol 2002;3:427-433.
 5. Gehring W, Gloor M. Effect of topically applied dexpanthenol on epidermal barrier function and stratum corneum hydration. Drug Research 2000;50 (ΙΙ): 659 – 663
 6. Presto S. et al. Stimulation of epidermal regeneration by 5% dexpanthenol - results of a placebo-controlled double-blind study. Z f Hautkr 2001;76, 86-90.
 7. Proksch E, Nissen H.P. Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate- induced irritation. J Dermatol Treatment 2002;13, 173-178.
 8. Goujon Ν. et al. Randomized single-blind pilot comparison study of the efficacy and tolerability of Bepanthen Ointment in subjects with bilateral dryness of the hands. Réalités Thérapeutiques en Dermato-Vénérologie. 1997;107: 81-90

Με περισσότερα από 75 χρόνια εξειδίκευση στη φροντίδα και την προστασία της ευαίσθητης επιδερμίδας, η Bepanthol® αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα brands για την περιποίηση του δέρματος. Αποστολή της Bepanthol® είναι να δημιουργεί συνεχώς νέα ποιοτικά προϊόντα, με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, που είναι κατάλληλα και το ευαίσθητο δέρμα.